top of page

PRIVACYBELEID

Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en zonnestudio en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Hoe wij dit precies doen, en welke persoonsgegevens wij van u verzamelen voor welke doeleinden, kunt u hieronder lezen.

We verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

 

Persoonsgegevens die wij digitaal verwerken:

Voor- en achternaam - Telefoonnummer - E-mailadres - Gegevens over uw activiteiten op onze website.

Persoonsgegevens die wij verwerken in onze zonnestudio:

Voor- en achternaam - Telefoonnummer - E-mailadres - Geboortedatum - Woonplaats - Huidtype -Zon geschiedenis 

Doeleinden van gebruik

Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat zonstationreuver.com bepaalde gevallen uw persoonsgegevens opslaat. zonstationreuver.com gebruikt uw persoonsgegevens voor:

  • Relatiebeheer, waaronder het opnemen van contact met u indien u hierom verzoekt. De gegevens die wij hiervoor verwerken zijn uw naam en e-mail.
    Na het beantwoorden van de vraag en bijbehorend mail / telefoonverkeer worden de gegevens binnen 6 maanden verwijderd.

  • Indien u zich inschrijft voor ons nieuwsbrief zullen wij uw e-mail gebruiken voor onze mailing. U kunt zich ten allen tijden uitschrijven hiervoor.

  • Het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website; hiervoor verwerken wij ip-adres, cookie ID, klik- en surfgedrag. Deze gegevens worden na vijf maanden verwijderd. Zonstation Reuver verkoopt geen cookies aan derde partijen.

  • Adviserende rol, wanneer u gebruik maakt van onze diensten kunnen wij op basis van uw persoonsgegevens een persoonlijk account aanmaken en u hierbij van advies op maat voorzien. Dit account kan ten allen tijde gewijzigd of verwijderd worden.

Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet of de overeenkomst mogen of moeten doen.

Gegevensbeveiliging

Zonstation Reuver maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens en dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is. Wij maken hiervoor gebruik van een TLS-verbinding.

Cookies

Op deze website worden cookies gebruikt om inzicht te krijgen in het gebruik van de website. Cookies zijn kleine informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van uw device (waaronder een PC, tablet of smartphone). Dat gebeurt via de webbrowser op het device. De informatie die een cookie verkrijgt over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van zonstationreuver.com.

Uw wettelijke rechten

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. 

U heeft de volgende rechten:

• uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;

• inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben;

• het laten corrigeren van fouten;

• het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;

• intrekken van toestemming;

• bezwaar maken tegen een bepaald gebruik;

• overdraagbaarheid van gegevens.

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

 

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om deze policy geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

bottom of page